Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
Home Historisch Overzicht Nederlandse GezelschapsSpellen
In verband met grote drukte kan het momenteel erg lang duren voor op uw vraag of inzending wordt gereageerd
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     


   
  01 02
Monopoly zwarte dozen  [29]
225
Monopoly
Jaar:
1936
Uitgevers / Fabrikanten:
Waddington
Perry

Algemene spelnamen:
Monopoly
Behoort tot reeksen:
Monopoly Klassiek NL
Monopoly zwarte dozen

Afmetingen:
16,3 x 19,2 x 2,8 cm
Nummer(s):
M1

 
Type M1. Buiten Amerika was Engeland het eerste land dat in de dertiger jaren ook Monopoly spellen op de markt ging brengen. Voor de Nederlandse markt werd dit spel (met de straten van London) ook geleverd met één handleiding in 2 talen: Engels en Nederlands. Het werd door de firma Perry geïmporteerd.
Net als in het land van oorsprong verschenen de eerste Engelse spellen als een los bord met een "mini doosje" voor de attributen. Onder de 2de locomotief staat "Pat. app. for No. 3796-36", dat wil zeggen dat het een patent aanvraag van 1936 betreft.

Bron: Monopoly Lexicon Albert Veldhuis

* * *

6195
Monopoly
Jaar:
1939
Uitgevers / Fabrikanten:
Waddington
Perry

Algemene spelnamen:
Monopoly
Behoort tot reeksen:
Monopoly Klassiek NL
Monopoly zwarte dozen

Afmetingen:
16,3 x 19,2 x 2,8 cm
Nummer(s):
M1.1

 
Overgangsversie tussen type M1 en M2.

Op het "locomotievenplaatje" op de doos van deze uitgave, zowel als op de speelzijde van het bord wordt nog het pat.app.for. 3769-36 vermeld, terwijl op de rugzijde van het bord reeds het inmiddels verstrekte pat.nr.453689 wordt genoemd. Deze versie moet dus tussen type M1 (uitsluitend vermelding 3769-36) en type M2 (doosje vermeldt ook 453689) worden gedateerd. De Banker's Tray die bij dit exemplaar aanwezig is werd door perry in ieder geval vanaf 1938 al verkocht als los attribuur voor 90 cent. deze prijs is ook met potlood op dit exemplaar geschreven, terwijl het spel zelf 4,95 is geprijs (dat is hoger als de standaard prijs uit 1938 van 4,50).

Dit spel bevat alleen een Nederlandse handleiding (met aan het einde weer de afkorting F.L.V. van Frederik Louis Verster) alsmede de tweetalige overzichten van de Chance en Community Chest kaartjes. Het speelbord en deze kaartjes zelf in het Engels.

Collectie Yuri Barends.


* * *

320
Monopoly
Jaar:
1940
Uitgevers / Fabrikanten:
Waddington
Perry

Algemene spelnamen:
Monopoly
Behoort tot reeksen:
Monopoly Klassiek NL
Monopoly zwarte dozen

Afmetingen:
16,3 x 19,2 x 2,8 cm
Nummer(s):
M2

 
Type M2. Op het "locomotievenplaatje" op de doos van deze uitgave, zowel als op de rugzijde van het bord wordt reeds het inmiddels verstrekte pat.nr.453689 genoemd, maar op de speelzijde van het bord staat nog het pat.appl.for no.3796-36. Dit is dus een latere uitgave dan het spel met alleen het pat.appl.for no.3796-36, omdat hier het patentnummer al bekend is. Vandaar de datering nog juist vóór de Tweede Wereldoorlog, omstreeks 1940.
Dit spel bevat 2 handleidingen, de oorspronlijk Engelse en de toegevoegde Nederlandse. De attributen zijn wel nog steeds in het Engels.

Bron: Monopoly Lexicon Albert Veldhuis

* * *

319
Monopoly Nederlandse Uitgave
Jaar:
1940
Uitgevers / Fabrikanten:
Perlstein Roeper Bosch
Perry

Algemene spelnamen:
Monopoly
Behoort tot reeksen:
Monopoly Klassiek NL
Monopoly zwarte dozen

Afmetingen:
31,5 x 53,5 x 2,5 cm
Nummer(s):
Z1

 
Type Z1 (deze typenummers worden gehanteerd in het gedetailleerde overzicht van de zwarte en witte dozen dat is te vinden op http://monopoly.vlinden.com).
Dit is de eerste volledig Nederlandse uitgave. Het betreft een zeer brede doos omdat alle vakken náást elkaar liggen. In latere dozen veranderd dat omdat het bord dan óver de vakken heen wordt gelegd.
De doos vertoont nog verschillende kenmerken die doen denken aan de Engelse voorgangers:
- De relatief langwerpige layout van de spelregels die in deze versie nog gelijk zijn aan de Nederlandse vertalingen die door Perry bij de geimporteerde Engelse spellen werd bijgevoegd. Later wordt deze korter omdat de laatste alinea verhuist naar de tweede pagina.
- De opmaak van het woord "Monopoly" op de spelregels. Later wordt hier het locomotieven plaatje aan toegevoegd.
- Het geld is nog gelijk aan de Engelse variant met de vermelding "Monopoly-Pat.appl.for No.3796-36". Zij zijn in zwart gedrukt op gekleurd papier.

Op foto 7 kans en Algemeen Fonds kaartjes waarop de Engelse vertaling is bijgeschreven. Foto 8 toont de eerste aankondiging door Vroom &Dreesmann van dit spel.
 
Foto 1,2,6,7: Rob de Jong
Foto 3-5: Susan

* * *

341
Monopoly Junior
Jaar:
1941
Uitgevers / Fabrikanten:
Perlstein Roeper Bosch
Perry

Algemene spelnamen:
Monopoly
Behoort tot reeksen:
Monopoly Klassiek NL
Monopoly zwarte dozen

Afmetingen:
23,5 x 36,0 cm
Nummer(s):
Z2

 
Type Z2. Ná, of waarschijnlijk náást, de grote doos worden er vanaf ca. 1941 door de Smeets Drukkerijen in Weert de eenvoudiger "Junior" spellen gemaakt. Het betreft een goedkoper uitgevoerde versie waarvan het bord, de biljetten en de eigendomsbewijzen alle kleiner zijn uitgevoerd dan bij de Z1.
De lopers, huisjes en hotels zijn platte stukjes karton. De kleur van het karton waarop deze attributen werden gedrukt varieert.
Bij deze versie staat op het deksel in de opdruk met locomotieven-plaatje "JUNIOR" vermeld. Het spel kostte ten tijde van uitgifte F 1,50.
Deze versie is nog zonder K-nummer.
Foto 5 toont een reeks advertenties uit De Telegraaf van 1941 waarin deze Junior en de De Luxe versie naast elkaar worden aangeboden (tip van Harm Bos).

* * *

340
Monopoly de Luxe Nederlandsche Uitgave
Jaar:
1941
Uitgevers / Fabrikanten:
Perlstein Roeper Bosch
Perry

Algemene spelnamen:
Monopoly
Behoort tot reeksen:
Monopoly Klassiek NL
Monopoly zwarte dozen
140XX

Afmetingen:
25,5 x 49,2 cm
Nummer(s):
Z3

 
Type Z3. Deze De Luxe spellen, waarbij het bord nu óver de vakken heen ligt, hebben de vermelding "Nederlandsche Uitgave", waarmee de oude spellingwijze weer wordt gebruikt, in tegenstelling tot de eerste Nederlandse uitgave Z1, waarop "Nederlandse Uitgave" staat. De dozen bevatten evenals de voorgaande de vermelding "Auteursrecht v.P.& R.B.N.V." hetgeen staat voor de toenmalige in- en export firma Van Perlstein & Roeper Bosch nv, gevestigd in het Hirsch-gebouw aan het Leidseplein in Amsterdam.
De vakken in de doos zijn gescheiden door in de doos gelijmde schotjes.

De tekst "De Luxe" staat bij het speelbord op het plaatje vermeld in tegenstelling tot bij het deksel. Bij sommige exemplaren, o.a. een exemplaar in het bezit van Rob de Jong, is dit plaatje ook op de doos zelf geplakt. Daar er twee verschillende plaatjes zijn, één mét de tekst "de Luxe" en één zonder die tekst, is het aannemelijk dat het voorkomen van het plaatje mét de tekst een slordigheid tijdens de assemblage is geweest.

Er bestaan twee types van deze doos. Bij het eerste type, Z3.1, staat boven de beide Belasting velden géén zwarte streep (foto 3) en op de rugzijde van het speelbord géén nummer 14034. Bij type Z3.2 staat die streep en het nummer er wel (foto 4).
 
Foto 5 toont een reeks advertenties uit De Telegraaf van 1941 waarin deze Junior en de De Luxe versie naast elkaar worden aangeboden (tip van Harm Bos.

* * *

18224
Monopoly Junior
Jaar:
1941
Uitgevers / Fabrikanten:
Perlstein Roeper Bosch
Perry

Algemene spelnamen:
Monopoly
Behoort tot reeksen:
Monopoly Klassiek NL
Monopoly zwarte dozen

Afmetingen:
23,5 x 36,0 cm
Nummer(s):
K2507
Z2

 
Type Z2 maar nu mét K-nummer K2507 op het etiket op het deksel. Deze K-nummers werden aan drukkerijen toegewezen vanaf tweede helft 1941 op last van de Duitse bezetter. Het nummer K2507 is toegewezen geweest aan "Smeets Drukkerijen" in Weert.
Merk  op dat bij de zwarte dozen tot en met type Z11 de huur onbebouwd voor alle drie de gele straten 22 gulden was. Vanaf Z12 werd dat 24 gulden voor Lange Poten.

Foto's 1,2: Geert Bekkering

* * *

346
Monopoly Junior
Jaar:
1942
Uitgevers / Fabrikanten:
Perlstein Roeper Bosch
Perry

Algemene spelnamen:
Monopoly
Behoort tot reeksen:
Monopoly Klassiek NL
Monopoly zwarte dozen
140XX

Afmetingen:
23,5 x 36,0 cm
Nummer(s):
Z4
K2507 14034

 
Type Z4. Ook deze doos toont nu de rode strepen op het deksel met daarin de naam van het spel MONOPOLY "JUNIOR". Op het plaatje van deze versie en soms ook op de spelregels staat het nummer K2507. Op de rand van één korte zijde staat het No.14043. De betekenis van dit nummer is waarschijnlijk een artikelnummer.
Alleen op deze kleine bordjes is de locomotief op de velden van de stations FRONTAAL zichtbaar. In alle andere uitvoeringen wordt hij van terzijde getoond.

De eerste versies van deze dozen werden voorzien van onbewerkte houten dobbelstenen. Latere versies werden uitgerust met een tolletje i.p.v. dobbelstenen (zie ook het afgebeelde exemplaar).
Het spel heeft ten tijde van de uitgave f 1,50 gekost.

Bron: Monopoly Lexicon Albert Veldhuis

* * *

410
Monopoly
Jaar:
1947
Uitgevers / Fabrikanten:
Smeets en Schippers
Algemene spelnamen:
Monopoly
Behoort tot reeksen:
Monopoly Klassiek NL
Monopoly zwarte dozen

Afmetingen:
163 x 197 mm
Nummer(s):
M3

 
Type M3. Dit de eerste uitgave is van het gemeenschappelijke verkoopkantoor van de heren Henry Smeets en Schippers. Het grijpt opvallend genoeg weer terug naar de oorspronkelijk Engelse uitgaves met het mini-doosje met los bord. Foto 5 toont links een exemplaar waarbij de hotels vrijwel paars zijn in plaats van rood. Op foto 6 een andere layout van de spelregels zoals bij sommige van deze dozen wordt aangetroffen. Mogelijk zijn deze later ingevoerd daar deze slechts één maal gevouwen hoeven te worden en beter in de doos passen.

Foto's 1-4: Wilma's Spellen en Puzzels
Foto 5,6: Richard Arling

* * *

388
Monopoly De Luxe
Jaar:
1947
Uitgevers / Fabrikanten:
Smeets en Schippers
Algemene spelnamen:
Monopoly
Behoort tot reeksen:
Monopoly Klassiek NL
Monopoly zwarte dozen

Afmetingen:
23,5 x 46 cm
Nummer(s):
Z5

 
Type Z5. Deze uitgave verscheen in de periode 1947-1957.
In de doos zitten 5 vakken die gevormd worden uit één stuk gevouwen karton, net als bij de blauwe doos uit 1945.
In 1956 bedroeg de "adviesprijs" f 6,25.

Foto's: Wilma's Spellen en Puzzels

* * *

565
Monopoly de Luxe
Jaar:
1957
Uitgevers / Fabrikanten:
Smeets en Schippers
Algemene spelnamen:
Monopoly
Behoort tot reeksen:
Monopoly Klassiek NL
Monopoly zwarte dozen

Afmetingen:
23,5 x 46 x 2,5 cm
Nummer(s):
Z6

 
Type Z6. In tegenstelling tot type Z5 heeft dit type nu een indeling met 6 vakken.
De rode tekst onder locomotievenplaatje op speelzijde bord is 67mm lang.

Foto's: Wilma's Spellen en Puzzels

* * *

564
Monopoly de Luxe
Jaar:
1957
Uitgevers / Fabrikanten:
Smeets en Schippers
Algemene spelnamen:
Monopoly
Behoort tot reeksen:
Monopoly Klassiek NL
Monopoly zwarte dozen

Afmetingen:
23,5 x 46 cm
Nummer(s):
Z7

 
Type Z7. De rode tekst onder het plaatje is nu nog slechts 65 mm lang (dit is één van de verschillen met type Z6, waarbij die tekst 67 mm lang is). De 6 plastic pionnen zijn van het "torentje" type.

Foto's: Wilma's Spellen en Puzzels

* * *

585
Monopoly de Luxe
Jaar:
1958
Uitgevers / Fabrikanten:
Smeets en Schippers
Algemene spelnamen:
Monopoly
Behoort tot reeksen:
Monopoly Klassiek NL
Monopoly zwarte dozen

Afmetingen:
23,5 x 46 cm
Nummer(s):
Z8

 
Type Z8. In de doos zitten 3 vakken, gescheiden door 2 opvulstukken van onbedrukt karton. Het bord is nu met een linnen band tot één geheel gemaakt. Onderzijde wit en mahonie randen.
Deze doos is met name interessant vanwege het getal 1961 op de controle strook. Als dit daadwerkelijk het jaartal van productie is geweest levert dat een chronologie probleem op met de Z10, die met vrij grote zekerheid uit 1960 moet zijn, vanwege de vermelding van de rode Super de Luxe doos in het deksel. Deze Super de Luxe doos wordt algemeen beschouwd als de 25-jarige jubileum doos en zou daarmee uit 1960 moeten zijn. Deze Z8 kan dan eigenlijk niet uit 1961 zijn want dat die vóór de Z9 is geproduceerd lijdt geen twijfel.
Het is derhalve de vraag of die 1961 nu een jaartal is of een nummer dat de controleuse aanduidt. Het lijkt erg onwaarschijnlijk op het eerste gezicht maar een dergelijk nummer staat ook vermeld op de controlebon van de Z9: Controleuse No 1061.

Hier staat echter weer tegenover dat de vroegste geillustreerde krantenadvertenties voor Cluedo en Carriere beide uit 1961 stammen en de eerste dekseladvertenties uit de Z9 volgens de HONGS chronologie uit 1959 zijn. Er valt wat voor te zeggen dat het aannemelijk kan zijn dat die krantenadvertenties en de dekseladvertenties uit de zelfde campagne periode komen, waarmee de Z9 dus misschien toch uit 1961 is en dat zou een mogelijkheid overlaten dat ook de Z8 nog net uit 1961 is (en de 1 op de bon misschien staat voor Januari). de Z10 en volgenden moeten dan ook opschuiven. Onverlet blijft het probleem met de rode Super de Luxe doos. De enige verklaring zou dan zijn dat het hier géén jubileum doos betreft. Een tweede harde aanwijzing zou e.e.a. misschien kunnen bevestigen.

Collectie Richard Arling

* * *

601
Monopoly de Luxe
Jaar:
1959
Uitgevers / Fabrikanten:
Smeets en Schippers
Algemene spelnamen:
Monopoly
Behoort tot reeksen:
Monopoly Klassiek NL
Monopoly zwarte dozen

Afmetingen:
23,5 x 46 cm
Nummer(s):
Z9

 
Type Z9. Bij deze doos zijn twee belangrijke vernieuwingen doorgevoerd. Het opvallendste zijn de 3 advertenties in het deksel boven een zwarte band zonder tekst, met reklame voor de 3 spellen: Monopoly De Luxe, Carriere en Cluedo?. Het geeft aan dat Smeets & Schippers zijn begonnen met de uitbreiding van de collectie. Verder is de rand van de binnendoos oranje terwijl de onderzijde een oranje stippeltjes-patroon heeft.

Foto 1-6: Wilma's Spellen en Puzzels
Foto 7: Collectie Richard Arling

* * *

659
Monopoly de Luxe
Jaar:
1960
Uitgevers / Fabrikanten:
Smeets en Schippers
Algemene spelnamen:
Monopoly
Behoort tot reeksen:
Monopoly Klassiek NL
Monopoly zwarte dozen

Afmetingen:
23,5 x 46 cm
Nummer(s):
Z10

 
Type Z10. Deze doos heeft op de deksel de uitgeversvermelding "N.V. Schippers Int.". de naam Smeets is dus verdwenen.
De witte opvulstukken in de doos hebben nu een opdruk. en in het middelste vak zit een bakje met oranje randen. Aan de binnenzijde van het deksel staat in een grijze band een wit logo bestaande uit een pion met clownsmuts en 2 dobbelstenen en daaronder de tekst "N.V.Schippers Int. Amsterdam". Erboven reklame voor de 5 spellen: Monopoly De Luxe, Carriere, Cluedo?, Monopoly "Super" De Luxe (de rode doos) en Het Veilig Verkeersspel. de vierde foto toont de controlebon die bij deze doos, en ook bij de rode jubileumdoos die hierna komt soms wordt aangetroffen.

Foto's: Wilma's Spellen en Puzzels

* * *

694
Monopoly de Luxe
Jaar:
1961
Uitgevers / Fabrikanten:
Smeets en Schippers
Algemene spelnamen:
Monopoly
Behoort tot reeksen:
Monopoly zwarte dozen
Monopoly Klassiek NL

Nummer(s):
Z10.1

 
Deze doos is een overgangsexemplaar tussen de Z10 en de Z11 en is daarom in het overzicht van de zwarte dozen als Z10.1 genummerd. Wat deze doos zo bijzonder maakt is een aantal kenmerken die te maken hebben met de naams overgang van "N.V. Schippers Int." naar "N.V. Smeets & Schippers", gecombineerd met aanwijzingen dat men rond 1960 aan het experimenteren was met een nieuwe merknaam.
Het logo met de pion en de dobbelsteentjes aan de binnenzijde van het deksel is in zilver overdrukt maar in die opdruk staat de naam "MONO Spellen". Bij de doos zit een controlebon, genummerd 1751, op dun wit papier met de naam "Mony Spellen". Dit is precies dezelfde controlebon zoals werd gebruikt in het Kriptomix spel uit 1961. Op dat Kriptomix spel staat de naam "Mony Spellen" óók op de doos vermeld.
Uit dit ge-jojo met allerlei namen blijkt duidelijk dat men op zoek was naar een geschikte merknaam voor de Smeets&Schippers spellen. In deze periode werd ook het spellen assortiment flink uitgebreid met bekende namen als Cluedo en Carriere. Het lijkt dan ook logisch dat men de naam "Smeets & Schippers" niet zo "pakkend" vond.
Merk ook op dat in de deksel de tekst "De makers van Monopolie" staat i.p.v. "De makers van Monopoly" !

Foto's: Wilma's Spellen en Puzzels

* * *

693
Monopoly de Luxe
Jaar:
1961
Uitgevers / Fabrikanten:
Smeets en Schippers
Algemene spelnamen:
Monopoly
Behoort tot reeksen:
Monopoly Klassiek NL
Monopoly zwarte dozen

Afmetingen:
23,5 x 46 cm
Nummer(s):
Z11

 
Type Z11. Aan de binnenzijde van het deksel staat weer de reklame voor de 5 spellen van N.V.Schippers Int. Het logo van de firma in de grijze balk is in zilver overgedrukt met de naam MONO spellen.
De rand van de binnendoos is oranje, terwijl de onderzijde een oranje stippeltjes-patroon heeft.
Het verschil met de Z10.1 is het kleine witte vierkantje op het deksel, dat een opmaat is naar het Clipper logo met het bootje dat in de toekomstige spellen zal worden gaan gebruikt. Op het bord bevindt zich dit vierkantje nog niet.
Dit is het laatste type met het Waddington speelbord en "huur onbebouwd" bij alle drie de gele straten 22 gulden. Bij de Z12 werd het nieuwe Parker speelbord geïntroduceerd en verandered de huur voor Lange Poten in 24 gulden.

* * *

720
Monopoly de Luxe
Jaar:
1962
Uitgevers / Fabrikanten:
Smeets en Schippers
Algemene spelnamen:
Monopoly
Behoort tot reeksen:
Monopoly Klassiek NL
Monopoly zwarte dozen

Afmetingen:
23,5 x 46 cm
Nummer(s):
Z12

 
Type Z12. Ook hier weer het kleine verkantje op het deksel (foto 1), dat zich nu ook tweemaal op de rugzijde van het bord bevindt (foto 4). Verder staat in de binnenzijde van de deksel nu reclame voor 7 spellen van Smeets & Schippers.
De onderzijde vertoont in het oranje stippeltjespatroonen in het midden een klein wit vakje met daarin de tekst MONOPOLY DE LUXE.
belangrijkste nieuwigheid is de komst van nhet nieuwe type speelbord volgens het Parker type (voorheen waren de speelborden van het Waddington-type), hertkenbaar met name aan het nieuwe type locomotiefje bij de stations. Tevens veranderde de "huur onbebouwd" bij Lange Poten van 22 naar 24 gulden.

Foto's: Wilma's Spellen en Puzzels

* * *

715
Monopoly de Luxe
Jaar:
1963
Uitgevers / Fabrikanten:
Clipper
Smeets en Schippers

Algemene spelnamen:
Monopoly
Behoort tot reeksen:
Monopoly Klassiek NL
Monopoly zwarte dozen

Afmetingen:
23,5 x 46 cm
Nummer(s):
Z13

 
Type Z13. Het Clipper bootje als nieuw logo doet hier zijn intrede op het deksel (27 mm) zowel als op de rugzijde van het bord.

Foto's: Wilma's Spellen en Puzzels

* * *

18885
Monopoly de Luxe
Jaar:
1963
Uitgevers / Fabrikanten:
Smeets en Schippers
Algemene spelnamen:
Monopoly
Behoort tot reeksen:
Monopoly Klassiek NL
Monopoly zwarte dozen

Afmetingen:
23,5 x 46 cm
Nummer(s):
Z12.1

 
Type Z12.1. Richard Arling maakte mij attent op dit overgangstype tussen Z12 en Z13, waarbij het deksel nog het kleine vierkantje op het deksel toont (foto 1), maar op het speelbord reeds het nieuwe logo met het Clipper scheepje in een wit vierkantje aanwezig is (foto2). Verder zijn de advertenties aan de binnenzijde van het deksel verdwenen (foto 3).
De onderzijde toont in het oranje stippeltjespatroonen in het midden een klein wit vakje met daarin de tekst MONOPOLY DE LUXE. Bij het spel bevindt zich een controlebon, in dit geval genummerd 1056510. De eigendomsbewijzen zijn gekaderd en van hetzelfde type als de Z12, evenals de overige spelattributen..

Collectie Richard Arling

* * *

   
  01 02
Monopoly zwarte dozen  [29]


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact