Historisch Overzicht Nederlandse GezelschapsSpellen Historical Overview Dutch Games of Society

Deze website is tot nader order niet beschikbaar.

In verband met de almaar strenger wordende controles en regels rond auteursrecht wordt het risico te groot om deze website nog langer publiek te houden.

Op dit moment is niet met zekerheid te zeggen dat alle informatie die op de website getoond wordt vrij van auteursrecht is en daar HONGS een non-profit website is zonder subsidie of andere middelen is derhalve het risico op claims door individuen of organisaties niet langer acceptabel.

Excuses voor dit (naar verwachting tijdelijk) ongemak.

This website is not available for now.

Due to the ever stricter checks and rules on copyright, the risk is becoming too great to keep this website public any longer.

At this moment it cannot be said with certainty that all information shown on the website is free from copyright and since HONGS is a non-profit website without subsidy or other resources, the risk of claims by individuals or organizations is no longer acceptable.


Apologies for this (presumably temporary)inconvenience.